جمعه، 30 فروردین 1398
محل تبلیغ شما

03/8 1393

اشعار ، مدایح و سبک ولادت با سعادت حضرت عباس علیه السلام

 
 
 
 
 

 

سرود حضرت عباس علیه السلام

 

دانلود

 

 

 

 

یا ابوفاضل مولا مولا مولا مولا...

به مکتب ادب و غیرت/نور جلی اومده دنیا

روح وفا و جوانمردی/ماه علی اومده دنیا

جلوه شده حقیقت حقّ الیقین

دل شده با شعف هم آوراز و قرین

چون اومده گل پسر امّ البنین

ذکر تموم عالمین/با اشک شادی از دوعین

اومده دلدار حسین/عباس علمدار حسین

یا ابوفاضل مولا مولا مولا مولا...

اُمید سائلای عالم/باب الحوائج ِ ما اومد

دلخوشی ِ حرمُ الله و/حیدر کرببلا اومد

اومده مظهر ادب تو عالمین

قلب همه شده بهشت

اشک ملائک شده جاری ز دوعین

خنده نشسته روی لبهای حسین

اومده شیر بیشه ی/ارادت ِ به شاه دین

مظهر قدرت خدا/دسته گل امّ بنین

یا ابوفاضل مولا مولا مولا مولا...

ز جون دل به روی لبها/نغمه ی یا فاطمه داریم

یا سیّدی همه ی ماها/آرزوی علقمه داریم

کن نظر ، اِی ، فدای لطف و کرمت

تا که بشیم خاک ِ به زیر قدمت

یک شب جمعه معتکف تو حرمت

عنایتی ، ای کسی که/به درد عالم دوایی

که آخرش ما هم بشیم/چون شهدا کربلایی

یا ابوفاضل مولا مولا مولا مولا...

 

 

 

سرود حضرت عباس علیه السلام

 

دانلود

 

 

 

 

شده زینت با گل و نور و چراغ ، آسمون و زمین

چونکه اومده علمدار حسین ، گل امّ البنین

گل بریزد با شوق جلی ، بر قدوم عباّس علی

اومده یار ولایت ، گل بی خار ولایت

سیّدی مولا ابالفضل...

اونکه بوده پسر شیر خدا ، عزّت عالمین

از همون اوّلشم با یک نگاه ، برده دل از حسین

بوده از روز ولادتش ، مست صهبای ولایتش

اون علمدار حسینه ، همیشه یار حسینه

سیّدی مولا ابالفضل...

می خونه میون گهواره همش ، شعر سرفرازی

کِی به زیبایی ِ صوتش میرسه ، نغمه ی حجازی

حمد و قدر ونور و کوثره ، فانی ِ عشق ِ برادره

یکّه تاز عالمینه ، او فناء ِ فی الحسینه

سیّدی مولا ابالفضل...

 

 

 

 

سرود حضرت عباس علیه السلام

 

دانلود

 

 

 

 

بر سپهر دین آمده مهتاب زاده حیدر ، یاور ارباب

ماه بی مثل و قرین ابوفاضل لاله ی امّ بنین ابوفاضل

در معرفت سر آمدی یا ابالفضل خوش آمدی

مهربان یار حسین بن علی یار و دلدار حسین بن علی

جان ما فدای راه عشق تو ای علمدار حسین بن علی

ای عزیز فاطمه(س) یا ابالفضل...


در حریم راز ، او حسینی بود از همان آغاز ، او حسینی بود

آمده که جان به راه او دهد سر به خاک مقدم دلبر نهد

بوسد پدر ماه رویش چشمان و دست و بازویش

آمده میر سپاه ثارالله آمده گرمی آه ثارالله

آمده که در نبرد عاشورا جان کند فدای راه ثارالله

ای عزیز فاطمه(س) یا ابالفضل...


ما که روی لب زمزمه داریم حاجت صحن علقمه داریم

ای محافظ حریم آلُ الله بانی دست کریم آلُ الله

با تیغت ای ، کوه غیرت کم کن روی ، وهّابیت

عالمی تحت لوایت یا عباس جان شیعه به فدایت یا عباس

کی شود که یک شب جمعه شویم زائر کرببلایت یا عباس

ای عزیز فاطمه(س) یا ابالفضل... 

 

 

 

سرود میلاد قمر بنی هاشم

 

دانلود

 

 

 

 

دل تمام عالم ، به عشق او مُحرم شد

میلاد نورانی ، ماه بنی هاشم شد

روشنی هردلی به علی حاصلی

تو ابوفاضلی یبن الحیدر

خوش آمدی یبن الحیدر...

تو از دم ولادت ، محو جمال یاری

معتکف و دربند ، ماه رخ دلداری

ای پسر مهجبین قمر بی قرین

گل امّ البنین یبن الحیدر

خوش آمدی یبن الحیدر...

شده ، الا ای آنکه تو مَحرَم هر رازی

به وادی ثارالله نصیب تو جانبازی

صاحب جام ولا مس ما کن طلا

ساقی کرببلا یبن الحیدر

خوش آمدی یبن الحیدر...

 
 
 


سرود حضرت عباس علیه السلام

 

دانلود

 

 

دانلود

 


 

 

 

چارم شعبان شده و/آمده خورشید شرف

نور دل امّ بنین/گل پسر شاه نجف

قبله ی حاجات همه/شور مناجات همه

مشعر و رُکن و حَجَر و/کعبه و میقات همه

یا ابوفاضل مددی یا ابوفاضل مددی...

آمده دلدار حسین/آن گل بی خار حسین

والهِ رُخسار حسین/یار و علمدار حسین

آنکه بُوَد رتبه ی او/سَروَر خیل سُعَدا

بوده همیشه ز ادب/نوکرشاه شُهَدا

یا ابوفاضل مددی یا ابوفاضل مددی...

گشته بهشتی دلم از/رایحه ی گلشن تو

سائل درگاه تو ام/دست من و دامن تو

رهرو ِ وادی ِ ولا/همدم رنجی و بلا

قسمت ما کن نجف و/علقم و کرببلا

یا ابوفاضل مددی یا ابوفاضل مددی...

 

 

سرود حضرت عباس علیه السلام

 

دانلود

 

 

 

 

اومده کوکب دین/لاله ی امّ بنین/نسترن ویاس/آقام حضرت عباس

ساقی جام یقین/یاور حبل متین/نسترن و یاس/آقام حضرت عباس

اومده ماه هاشمی یاور و غمخوار حسین

گل بریزید آی عاشقا اومد علمدار حسین

ای بهار عالمین ابوفاضل/بر علی نور دو عین ابوفاضل

از همون میون گهواره بودی/تو فناء ِ فی الحسین ابوفاضل

سیّدی یا ابالفضل...

اومده روح ادب/زاده ی شاه عرب/ نسترن ویاس/آقام حضرت عباس

خیرُ العباد ِ همه/باب مراد ِ همه/ نسترن ویاس/آقام حضرت عباس

دیده گشوده به دنیا بچه شیر اسد الله

از همون اوّلش بوده مَحو ِ جمال ثارالله

بین قنداقه با اون روی زیباش/دلربای مهر و ماه و کوکبه

اومده دسته گل امّ البنین/خنده بر روی لبای زینبه

سیّدی یا ابالفضل...

به مصطفی و بتول/به اهل بیت رسول/نور دو عینی/علمدار حسینی

به عاشقان خدا/خمینی و شهدا/ نور دوعینی/علمدار حسین

ای که شدی تو عاقبت زائر روی فاطمه

یک شب جمعه قسمت کن بیام پابوست ، علقمه

رُکن و میقات دلم ابوفاضل/باب حاجات دلم ابوفاضل

ذکر زیبای تو آوای جانم/ای مناجات دلم ابوفاضل

 

 

سرود حضرت عباس علیه السلام

 

دانلود

 

 

 

 

نور افشان شده رخسار ماه امّ بنین

نوزادی که به زیبایی بی مثل است و قرین

آمد آینه ی حیدر باده نوش مِی کوثر

یار عترت پیغمبر علمدار حسین

جلوه حیّ احد/نور الله الصّمد/

یا ابوفضل مدد/یا ابوفاضل

یا ابوفاضل مدد...یا ابوفاضل

آمد روح و صفا بخش گلستان علی

عیدی ما همه میگیریم از دستان علی

نور حیّ جلی مولا محبوب ازلی مولا

عباس بن علی مولا جان اهل ولا

عرش حق را قائمی/ای عزیز فاطمی/

ماه آل هاشمی/یا ابو فاضل

یا ابوفاضل مدد...یا ابوفاضل

در گلزار خوش عصمت داری بوی حسین

از اوّل شده ای مَحو ، ماه روی حسین

گفته مادر تو بر تو ای نور دلم عباسم

هستی در همه ی دوران عبد کوی حسین

در حریم سَروَری/منصبت شد نوکری

بر حسین بن علی/یوسف زهرا(س)

یا ابوفاضل مدد...یا ابوفاضل
 

 

سرود میلاد قمر بنی هاشم علیه السلام

 

دانلود

 

 

 

 

بارد از آسمانها گل یاس

به یُمن جشن میلاد عباس

دلبر بی مثل وقرین آمد

گل پسر امّ بنین آمد

آمد یار حسین علمدار حسین

یا مولا یا مولا یا عباس...

عرشی ها ، مُحرم کوی عباس

قبله ی ، وصلشان سوی عباس

فضل و شرف عیان ز رخسارش

مهر حسین ، گرمی بازارش

ای غمخوار حسین علمدار حسین

مولانا مددی یا ثارالله...

ای عالم زنده از یا رب هایت

فدای آن نماز شب هایت

رشادتت نشان عاشورا

یگانه پهلوان عاشورا

کارَت ، کار حسین علمدار حسین

مولانا مددی یا ثارالله... 
 
منبع : وب سایت شهید آوینی
 

   اشعار و مدایح ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام+دانلود و پخش آنلاین

 

   سبک ، اشعار و مدایح ولادت امام زمان عجله الله فرجه الشریف+دانلود

 

   اشعار ، مدایح و سبک ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام +دانلود

 

   اشعار ، مدایح و سبک ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام +دانلود

 

   اشعار و سرود های عروسی زوج های جوان+دانلود
محل تبلیغ شما

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود