یکشنبه، 4 فروردین 1398
محل تبلیغ شما

پیامهای مهدوی ( اسامی مقدس منجی موعود در کتب مذهبی ادیان )

پیامهای مهدوی (  اسامی مقدس منجی موعود در کتب مذهبی ادیان  )
✅   ۱. «صاحب» در صحف ابراهیم؛ ۲. «قائم» در زبور سیزدهم؛ ۳. «قیدمو» در تورات به لغت ترکوم؛ ۴. «ماشیح» (مهدی بزرگ) در تورات عبرانی؛ ۵. «مهمیدآخر» در انجیل؛ ۶. «سروش ایزد» در زمزم زرتشت؛ ۷. «خجسته» (احمد) در کندرال فرنگیان؛ ۸. «خسرو» در کتاب مجوس...