شنبه، 27 مهر 1398
محل تبلیغ شما

التهاب مفاصل ، سو هاضمه و مسأله ی ازدواج

التهاب مفاصل ، سو هاضمه و مسأله ی ازدواج
✅ تأخیر سن ازدواج، بیشتر شدن زمان عقد، تأخیر عمدی در باردار شدن همه موجب بروز مشکلاتی می شود. از نظر تخصصی اگر دو سال بگذرد، تخمدان ها تنبل می شود. ازدواج شرعی و قانونی موجب لذت واقعی و موجب رسیدن به زندگی با نشاط بیشتر و بقاء نسل صحیح می شود. غرب تا زنان را به زنان و مردان را به مردان نرساند دست از توطئه ی بر نمی دارد. بر این اساس در آیات...