شنبه، 4 خرداد 1398
محل تبلیغ شما

الشهوة و الاشتهاء / بی اشتهایی / تقویت قوه ی باه و نعوظ و درمان زودانزالی

الشهوة و الاشتهاء / بی اشتهایی / تقویت قوه ی باه و نعوظ و درمان زودانزالی
✅ فرد گاه دچار بی اشتهایی می شود و این بر سه گونه است: گاه به سبب فقر فلز روی در بدن می باشد. کودکان باید یک چهارم قرص روی و بزرگسالان یک عدد از آن استفاده کنند (البته با تجویز دکتر متخصص). همچنین می توان غذای افراد را در ظرف های رویی درست کرد. البته اگر زیاده روی شود ایجاد مسمومیت می کند. بی اشتهایی التهابی و آن اینکه فرد مواد نشاسته ای...