شنبه، 16 آذر 1398
محل تبلیغ شما

انواع طلاق از نظر فقهی

انواع طلاق از نظر فقهی
✅    طلاق مکروه طلاقی است که در آن زن وشوهر با یکدیگر می توانند به زندگی مشترک ادامه دهند وهیچ گونه مشکلی جهت زندگی مشترک زوجین وجود ندارد این گونه طلاق را در شرع مقدس طلاق مکروه می نامند ولی در قانون از این گونه طلاق هیچ گونه سخنی به میان نیامده است زیرا وقتی که زندگی مشترک می تواند بدون هیچ مشکلی ادامه یابد اصلاً بحث طلاق مطرح نمی...