جمعه، 15 آذر 1398
محل تبلیغ شما

اهمیت شام، دفع عوارض آلودگی هوا

اهمیت شام، دفع عوارض آلودگی هوا
✅ شام را ترک نکنید حتی اگر به اندازه ی خوردن یک دانه خرما باشد زیرا من بر کسی که شام را ترک کند می ترسم که اگر شام اول شب را ترک کنند به پیری زودرس (پیری فیزیولوژی) برسند. مراد از پیری زودرس پیری در شنوایی و سایر قوا و وجود رخوت در انجام کارها است. زیرا زود خوردن شام، (بعد از نماز عشاء شام خوردن) هم موجب ازدیاد قوت و نیروی فرد مسن می شود و...