وبسايت مهدوي ثقلين

                  سه شنبه، 13 خرداد 1399

گزارشی از عالم برزخ!

گزارشی از عالم برزخ!
در تاريخ ۲۳/۶/۱۳۸۶ يكي از دوستان، ماجراي عجيبي را نقل كرد كه براي يكي از قاريان قرآن به نام آقاي محمد رضا خُرّميان در حال سكته پيش آمده و لحظاتي را در عالم برزخ گذرانده بود. من مايل بودم شخصاً ايشان را ببينم و داستان را از زبان خودش بشنوم ...shaban