جمعه، 3 اسفند 1397
محل تبلیغ شما

مقتضیات ساخت و ساز و انواع تخلفات ساختمانی

مقتضیات ساخت و ساز و انواع تخلفات ساختمانی
✅   در حال حاضر، انباری و پارکینگ و یا انباری ها و پارکینگ های متعلق به آپارتمان مشخص می گردد، و معمولاً در صورت مجلس تفكيكي قید می شود انباری ها و پارکینگ ها به تنهایی قابل انتقال نمی باشند....