شنبه، 16 فروردین 1399
محل تبلیغ شما

آموزش گام به گام شنا ( 8 ) - حركت دست كرال سینه

آموزش گام به گام شنا ( 8 ) - حركت دست كرال سینه
✅   مراحل حركات دست : تعویض منظم  حركت دستها در شنای كرال سینه موجب پیشروی  در آب می شود .هنگامی كه یكدست حركت كشش را در داخل آب انجام می دهد ، در همان زمان  دست دیگر درخارج از آب آماده ورود در آب می شود . تا یك دست ، دست دیگر را لمس نكرد نباید، از آب خارج شود . لازم است به یك موضوع خوب توجه شود و آن اینست كه  چه در داخل و چه در...