سه شنبه، 29 بهمن 1398
محل تبلیغ شما

آموزش گام به گام شنا ( 5 ) - درجه حرارت آب وهوا

آموزش گام به گام شنا ( 5 ) - درجه حرارت آب وهوا
✅ مدت توقف در آب وابسته به مقدار درجه حرارت آب و هوا بستگی دارد . برنامه ی  آموزشی هنگامی  می تواند موفقیت آمیز  باشد كه كارآموزان در آب احساس  آرامش  نمایند . مثلاً سرد بودن آب باعث لرزش كارآموزان شناگر شده و این امر به نوبه ی خود  در بازده ی كلاس اثر منفی خواهد داشت . در ضمن كودكان و نوجوانان از نظر تطبیق و هماهنگی گردش خون نسبت به...