شنبه، 27 مهر 1398
محل تبلیغ شما

درمان بیماری چشم و سرفه های خشک / پیشگیری از بیماری چشم در طب اسلامی

درمان بیماری چشم و سرفه های خشک / پیشگیری از بیماری چشم در طب اسلامی
✅ ابن سینا در قانون می گوید: اما چیزهایی که برای چشم انسان مفید است (مثلا نور چشم را زیاد می کند اشک ریزی بیمورد را خوب می کند، یا موجب می شود که انسان دچار سنگ در مجرای اشک نشود و یا به عفونت چشمی مانند تراخم مبتلا نشود. آب سیاه و آب مروارید نگیرد و یا دچار شب کوری نشود و به ورم ورم ملتحمه مبتلا نشود و مانند آن) و قوت چشم را حفظ می کند...