جمعه، 2 اسفند 1398
محل تبلیغ شما

آموزش گام به گام شنا ( 2 ) - شنای رقابتی

آموزش گام به گام شنا ( 2 ) - شنای رقابتی
✅   شنای رقابتی با ورود به المپیك در سال 1896 در عرصه بین المللی دارای اهمیت و موجودیت شد. مسابقات المپیك ابتدا تنها به مردان اختصاص داشت اما بعدها در سال 1912 مسابقات زنان نیز در این رقابت ها جای گرفت. قبل از تأسیس فینا( FINA ) بازی های المپیك ، شامل تعدادی از مسابقات غیر متداول بودند. برای مثال در سال 1900 زمانی كه مسابقات شنا در...