جمعه، 15 آذر 1398
محل تبلیغ شما

صرع /درمان صرع / علل ایجاد صرع

صرع /درمان صرع / علل ایجاد صرع
✅ حدود پنجاه نوع تشنج وجود دارد که یکی از آنها صرع است که گاه عامل ژنتیکی و وراثتی دارد. در روایت است که در شب اول ماه قمری نباید مجامعت کرد و همچنین در شب نیمه ی آن زیرا یکی از آثار سوء آن ایجاد صرع ژنتیکی و وراثتی است. این روایت در تحف العقول ذکر شده است. صرع در لغت به معنای افکنده شدن ناخواسته بر روی زمین است. کبّ به معنای افکندن چیزی...