سه شنبه، 29 بهمن 1398
محل تبلیغ شما

ضرورت خوردن صبحانه و شام و مضرات نمک زیاد

ضرورت خوردن صبحانه و شام و مضرات نمک زیاد
✅ گفتیم که پکتین موجود در سیب طبیعی ارگانیک در مورد آلودگی هوا و سرب معلق در هوا بسیار کمک کننده است. همچنین خوردن شیر عسل در صبح و شب قبل از خواب، آب سیب و عسل بخورد، بعد از هر غذا یک عدد سیب طبیعی رسیده بخورد. بهترین صبحانه همان یک لیوان شیر عسل است.همچنین فرد در زمان آلودگی هوا تا ضرورت ایجاب نکند از منزل بیرون نرود. همچنین در پیک بار...