سه شنبه، 29 بهمن 1398
محل تبلیغ شما

طبائع چهارگانه / بلغم سیاه و سفید / تعادل بین طبعها

طبائع چهارگانه / بلغم سیاه و سفید / تعادل بین طبعها
✅ یکی طبعش دومی است و یکی طبعش ریحی است از این باب که آیا تنفسش صحیح است یا نه آیا آسم و یا برنشیت و یا فیبرون و سیروز ریه دارد یا نه. آیا ریه اش آب دارد یا نه آیا ریه اش سرطان دارد یا نه آیا حبابچه های ریه اش دارای چسبندگی است یا نه (مثلا چسبندگی مونواکسید کربن به حبابچه های ریه شصت برابر بیشتر از اکسیژن است.) آیا بخارهای مسموم مانند...


طبائع چهارگانه / دم و نفس

طبائع چهارگانه / دم و نفس
✅ جسد آدمی بر چهار چیز استوار است: روح، عقل، دم و نفس (یا نَفَس) البته جسد را نباید به معنای مرده و لاشه گرفت. جسد در روایات به معنای جسمی است که دارای روح و روان می باشد و قرینه ی آن روایت ذیل می باشد: جابر قال قال ابو جعفر ع‌: من اراد ان يطيب اللّه جسده فلا ياكل‌ الا طيبا فان اللّه يقول فى كتابه‌ يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ...


طبائع چهارگانه / تشخیص طبع / تشخیص مزاج

طبائع چهارگانه / تشخیص طبع / تشخیص مزاج
✅ خون به منزله ی عبد است که گاه قاتل انسان می شود و این زمانی است که خون آلوده و یا عفونی باشد و یا سلول های مرده ی خون زیاد باشد و کبد بدکار بوده، طحال نارسایی داشته باشد. این موجب می شود که شخص از پا در آید. نه غلظت خون باید بالا باشد نه رقت آن و نه سلول های مرده ی آن. ریح و طوفان ها و جریان های سرد و گرم هوایی بنیان کن هستند و لذا باید...