جمعه، 15 آذر 1398
محل تبلیغ شما

صحت بدن / عطریات / نماز مصداق ذکر الله

صحت بدن / عطریات / نماز مصداق ذکر الله
✅ بوی خوش عملکرد قلب را استحکام می بخشد. مراد عطرهای طبیعی است نه ادکلن ها شیمیایی که هم برای چشم ضرر دارد و موجب آب آوردن چشم می شود و هم برای سینوس ها و تارهای صوتی و ریه ها مضر است و موجب آسم و سایر امراض می شود. عطر باید بدون اسانس شیمیایی باشد....