دوشنبه، 11 فروردین 1399
محل تبلیغ شما

علم طب / درمان انواع خونریزی / سرطان / حجامت

علم طب / درمان انواع خونریزی / سرطان / حجامت
✅ اگر کسی هم اسهال دارد و هم استفراغ و این عمل در او مکرر شده است، این حالت شائبه ی بیماری عفونی در معده و روده است و باید حتما به پزشک متخصص مراجعه کرد. اگر آب کمر کسی تغییر کرده است شیر تازه را با عسل مخلوط کرده بخورد و این کار به درمان ناباروری کمک می کند. در روایت است که بعد از غسل جنابت اولین آشامیدنی بهتر است شربت عسل باشد. عسل برای...


علم طب / رفع سنگینی گوش / لکنت زبان / عقب مانده ذهنی

علم طب / رفع سنگینی گوش / لکنت زبان / عقب مانده ذهنی
✅ علم پزشکی دانش حفظ سلامت موجود و بازگرداندن سلامت از دست رفته است. در روایاتی، تقسیماتی برای علم ذکر شده است. همه ی این تقسیمات صحیح است و هر کدام ناظر به یک جنبه از علم است و با هم تنافی ندارد. به همین سبب گاه آمده است: العلم العلمان و دو مصداق برای آن بیان شده است و در روایت دیگر همین عبارت آمده است و دو مصداق دیگر برای آن ذکر شده است...


علم طب / علوم پزشکی

علم طب / علوم پزشکی
✅ علم نجوم برای شناخت زمان ها است. شناخت انواع تلسکوپ ها، کابری آنها همه چیز داخل است زیرا علم نجوم احتیاج به ابزار دارد. ابزار نجوم گاه روی قله های مرتفع نصب است و گاه در دشت ها و گاه در حالت متعلق و بی وزنی نصب است مانند دوربین هابل در فضا به کار گذاشته است که ضریب دید و قدرت دید و ضریب پردازش اطلاعات در آنها بیشتر است. همچنین است بحث...


علم طب / تعریف علم طب / اولین طبیب

علم طب / تعریف علم طب / اولین طبیب
✅ علم از حیث کاربرد و استفاده بر دو قسم است: یکی علم ادیان و شناخت مذاهب دنیا است تا انسان بتواند مذهب صحیح را تشخیص دهد و دومی علم مربوط به بدن و ما یتعلق به است مانند علم روانشناسی، علم تربیتی و علم طب. علم طب علم حفظ سلامت موجود و بازگرداندن سلامت از دست رفته است. طب در تمدن اسلامی از شرق اسلام یعنی کشور هندوستان تا غرب اسلامی یعنی...