شنبه، 16 فروردین 1399
محل تبلیغ شما

اعتبار حقوقی مبایعه نامه در معاملات

اعتبار حقوقی مبایعه نامه در معاملات
✅     هر نوشته ای که برای اقامه دعوی یا دفاع از دعوایی که علیه شخص در دادگاه قابل استناد باشد، سند نامیده می شود. از این رو مبایعه نامه یا قولنامه نیز در این تعریف جای گرفته و سند نام می گیرد....