جمعه، 30 فروردین 1398
محل تبلیغ شما

میوه آمله خواص و مضرات و درمان بیماری ها

میوه آمله خواص و مضرات و درمان بیماری ها
✅  میوه آمله گیاهی است از خوانواده ی Euphorbiaceae، درختچه ای است کوچک ودارای برگهایی با برگچه های ریز و انبوه. قد آن به بزرگی درخت گردو می رسدو پوست خاکستری رنگ درختچه قطعه قطعه از ساقه جدا می شود. گل های آن زرد خاکستری و میوه ی کروی و گوشت دار دارد.طعم آن تلخ و ترش و گس و دارای پوست نازک شبیه به آلوچه و اندازه ی آن در حدود یک گردو و...