شنبه، 16 فروردین 1399
محل تبلیغ شما

آشنایی با حقوق ثبت اسناد و املاک

آشنایی با حقوق ثبت اسناد و املاک
✅   امروزه با الکترونیکی شدن نظام ثبتی به یکی از نیازهای مبرم کشور پاسخ داده شده و آثار بهره گیری از تکنولوژی روز در دفاتر اسناد رسمی به وضوح نمایان شده است....


انواع طلاق از نظر فقهی

انواع طلاق از نظر فقهی
✅    طلاق مکروه طلاقی است که در آن زن وشوهر با یکدیگر می توانند به زندگی مشترک ادامه دهند وهیچ گونه مشکلی جهت زندگی مشترک زوجین وجود ندارد این گونه طلاق را در شرع مقدس طلاق مکروه می نامند ولی در قانون از این گونه طلاق هیچ گونه سخنی به میان نیامده است زیرا وقتی که زندگی مشترک می تواند بدون هیچ مشکلی ادامه یابد اصلاً بحث طلاق مطرح نمی...


حقوق آپارتمان نشینی

حقوق آپارتمان نشینی
✅      در آموزه های دینی برای حقوق همسایه تا چهل خانه اطراف، سفارش های بی شماری شده، که در تعلیل آن باید اذعان نمود یکی از مزایای ارج نهادن به دوستی با همسایگان، تعمیم ایجاد امنیت و آرامش برای ساکنین در یک مجموعه، توسط خود ساکنین است....


نحوه اجاره واحدهای مسکونی و تخلیه آنها

نحوه اجاره واحدهای مسکونی و تخلیه آنها
✅   یکی از قراردادهای شایع در جامعه قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم....


مقتضیات ساخت و ساز و انواع تخلفات ساختمانی

مقتضیات ساخت و ساز و انواع تخلفات ساختمانی
✅   در حال حاضر، انباری و پارکینگ و یا انباری ها و پارکینگ های متعلق به آپارتمان مشخص می گردد، و معمولاً در صورت مجلس تفكيكي قید می شود انباری ها و پارکینگ ها به تنهایی قابل انتقال نمی باشند....


آشنایی با مراحل صدور پروانه ساختمانی

آشنایی با مراحل صدور پروانه ساختمانی
✅   شهرداری به استناد وظایف و تکالیف خویش و در راستای زیبا سازی شهری، حفظ استاندارد های فنی، ایمنی و بهداشتی، مهار اراضی رها شده از جهت تمرکز آلودگی ها، تشویق به نوسازی بافت های فرسوده، افزایش واحدهای مسکونی و سعی در کاهش تورم در بخش مسکن و ... به چنین نظارت هایی اقدام می نماید....


اعتبار حقوقی مبایعه نامه در معاملات

اعتبار حقوقی مبایعه نامه در معاملات
✅     هر نوشته ای که برای اقامه دعوی یا دفاع از دعوایی که علیه شخص در دادگاه قابل استناد باشد، سند نامیده می شود. از این رو مبایعه نامه یا قولنامه نیز در این تعریف جای گرفته و سند نام می گیرد....


مقررات حاکم هنگام عقد اجاره

مقررات حاکم هنگام عقد اجاره
✅   بر اساس قوانین فعلی حاکم بر قرارداد اجاره، مستأجر به محض پایان زمان قرارداد باید ملك را تخلیه كند و اگر بعد از پایان مدت اجاره مستأجر آن را در تصرف خود نگه دارد، باید حسب ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، اجاره‌بهایی که اجرت المثل (اجاره‌بهای به روز) لقب دارد، بپردازد....