وبسايت مهدوي ثقلين

 شنبه، 25 فروردین 1403

خواص برخی آیات و اذکار از نگاه آیت الله قاضی

خواص برخی آیات و اذکار از نگاه آیت الله قاضی
در ميان تعليمات مرحوم آيت الله العظمي سيد علي قاضي به مواردي برمي‏ خوريم كه گوياي احاطه بسيار ايشان بر آيات و روايات و نيز تعبد آن حكيم فرزانه و تمسك شديد آن عارف يگانه به ريسمان محكم قرآن و عترت مي ‏باشد. ...moharam