وبسايت مهدوي ثقلين

 دوشنبه، 20 آذر 1402

فضیلت تلاوت سوره قدر بعد از نماز عصر روز جمعه

فضیلت تلاوت سوره قدر بعد از نماز عصر روز جمعه
اعمال روز جمعه؛ صد مرتبه إنا أنزلناه بخواند از حضرت امام موسى عليه السلام روايت شده كه خدا را در روز جمعه هزار نسيم رحمت است كه هر بنده را آنچه خواهد از آن رحمت ها عطا فرمايد پس هر كه بعد از عصر روز جمعه صد مرتبه سوره إنا أنزلناه بخواند حق تعالى آن هزار رحمت را مضاعف گرداند و به او عطا فرمايد ...moharam