وبسايت مهدوي ثقلين

 شنبه، 25 فروردین 1403

ذکر خَیرَحَبیبٍ و مَحبوبٍ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ و آلِه

ذکر خَیرَحَبیبٍ و مَحبوبٍ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ و آلِه
چشمت به نامحرم مي افتد، اگر خوشت نيايد كه مريضي! پس اگر خوشت آمد فورا چشمت را ببند و سرت را پايين بينداز و بگو: جناب شيخ رجبعلي خياط ذكر يا خَيرَحَبيبٍ و مَحبوبٍ صَلِّ عَلي مُحمّدٍ و آلِه را بعد از ديدن نامحرم موثر و كارساز مي دانستند و بارها اين ذكر را به اطرافيان توصيه مي كردند تا از وسوسه شيطان در امان باشند،...moharam